Akupunktura - Istorija.

Akupunktura je starokineska metoda lečenja pomoću igala koje se zabadaju u određene tačke na koži. Sama je rec latinskog porekla (acus-igla, pungere-zabadati,bosti). Metoda je dobila naziv od evropskih misionara koji su posetili Kinu krajem 16. i početkom 17.veka i prvi obavestili Evropu o lečenju na kineski način. Akupunktura kao deo kineske tradicionalne medicine zasniva se na temeljima drevne kineske filozofije i kulture, o čijim je počecima potrebno reći nekoliko reči. Prvi legendarni kineski vladar Fu Hsi autor je najstarijeg dela legendarne mudrosti Ji Cing (Knjiga promena), izdatog 2852. godine pre nove ere. Posle njega dolazi Šen Nong, a zatim Huang Di Ti.

Saznajte više

Knjiga o akupunkturi.

Knjiga je tako koncipirana da “pokriva” fenomen akupunkture u celini. Za razliku od sličnih knjiga iz ove oblasti koje su svojim sadržajem usmerene uglavnom ka kliničkoj primeni ovog terapijskog koncepta, autor ove knjige je podjednaku pažnju posvetio kako teorijskim osnovama akupunkture tako i njenoj kliničkoj primeni. Prvi deo knjige posvećen je teorijskom konceptu na kome je zasnovan ovaj terapijski model. Dakle, detaljno su razloženi, na čitaocu razumljiv način, koncepti Yin-Yanga, ideja pet elemenata i naročito izuzetno važan odnos i značenje Zang Fu organa. Veoma koncizno je izložen koncept Qi energije, krvi i telesnih fluida i njihov međusobni odnos. Ono što mi se čini posebno značajnim, i što je uglavnom zanemarivano u dosadašnjoj literaturi jeste dijagnostika u okviru kineske tradicionalne medicine. Bez svoje dijagnostike akupunktura gubi smisao i umesto rafiniranog medicinskog modela pretvara se, ili još bolje - svodi na puku tehniku od koje se ne mogu očekivati pravi terapijski rezultati. Dr Lukić je upravo ovaj fragment veoma dobro obradio, omogućujući čitaocu da dopre do osnovne ideje postavljanja dijagnoze na autentičnom principu. Ovaj teorijski koncept je malom akupunkturnom propedevtikom povezan sa drugim delom knjige - kliničkom primenom akupunkture sa klasičnim prilazom meridijanima i tačkama veoma detaljno obrađenim. Klinički pristup je završen onim što čitaoci uvek s nestrpljenjem očekuju - primenom akupunkture u okviru zapadne nozografije.

Saznajte više

Knjige

Osnove akopunkture

Prema Yin-Yang teoriji svi organi i tkiva ljudskog tela imaju značenje Yina ili Yanga. Leva strana tela je Yang, desna je Yin.

Saznajte više

Elektroakupresura

Elektroakupunktura je proistekla iz ručne manipulativne akupunkturne metode kao rezultat sve šire primene električnih aparata.

Saznajte više

Elektroakupresura II deo

Elektroakupunktura je proistekla iz ručne manipulativne akupunkturne metode kao rezultat sve šire primene električnih aparata.

Saznajte više

Istočnjačka masaža

Tehnike masaže koje dolaze sa istoka razlikuju se po nazivima i zemljama gde su njihovi koreni ali cilj svih tehnika je poboljšanja...

Saznajte više

"Tridesetogodišnje iskustvo u primeni akupunkture donelo mi je mnoga zadovoljstva u rešavanju ljudskih tegoba za koje naša, zapadna medicina nije mogla da da efikasno i brzo rešenje bez sporednih negativnih posledica."

Saša Lukić

O autoru

Dr Saša Lukić je jedini lekar u Nišu koji je vodio odelenje za akupunkturu u okviru državne ustanove. Odelenje se zvalo “odelenje za koplementarnu medicinu” i funkcionisalo je od 2001. do 2007. godine u ZZZZR Železnice Srbije Dispanzera u Nišu.

Saznajte više

Najčešća pitanja i korisni linkovi:

Saznajte više